اخبار مجد:    
Menu;
MAJD Info

Information

 

A: Majd Head Office

3th floor, No.108,Davazdah-e-Farvardin crossing, VahidNazariStreet, Enqelab square,Tehran,Iran

Phone & Fax: 0098-21-66412078-66963386-66495034

Postal Code: Tehran 13145-586

E-mail: majdlaw@yahoo.com 

B: Majd Law Exhibition

·      Farvardin Exhibition

Second Floor, No.283, Davazdah-e-Farvardin Street, Opposite the Governmental Discretionary Punishments Organization, Enqelab Square, Tehran, Iran.

Phone: 0098-21-66950841-66490998

·      Ordibehesht Exhibition

No.57, ShohadayeJandarmaryCrossing, Ordibehesh (MoniriJavid) Street, Enqelab Square, Tehran, Iran.

Phone: 0098-21-66409422-66486874

·      Karimkhan Exhibition

First Eastern Housing Unit, No.43, AfterNorthern Kheradmand Street, KarimkhanBoulevard, Tehran, Iran.

Phone: 0098-21-88847312-88834337

C: Majd Law Journal

FirstFloor, No.108, Davazdah-e-Farvardin crossing, VahidNazari Street, Enqelab square,Tehran,Iran

Phone & Fax: 0098-21-66963386-66495034

D: MajdLegal Studies & Services Office

First Eastern Housing Unit, No.43, After Northern Kheradmand Street, Karimkhan Boulevard, Tehran, Iran.

Phone: 0098-21-88833677-88847312-88834337دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 13937485