اخبار مجد:    
دسترسی سریع به صفحات؛
اطلاعات

اطلاعات الف: دفتر مركزي مجد:

تهران ـ ميدان انقلاب ـ خیابان اردیبهشت (منیری جاوید) تقاطع شهدای ژاندارمری پلاک 57 طبقه پنجم

تلفن و دورنگار:  66495034 - 66963386 -  66412078

صندوق پستي: ۵۸۶ ـ ۱۳۱۴۵

E-mail: majdlaw@yahoo.com 

 

ب: نمایشگاه های حقوقی مجد:

نمایشگاه فروردین: میدان انقلاب - خیابان 12 فروردین - روبروی سازمان تعزیرات حکومتی - پلاک 283 - طبقه دوم

تلفن : 66490998 - 66950841

نمایشگاه اردیبهشت: میدان انقلاب - خیابان اردیبهشت (منیری جاوید) - تقاطع شهدای ژاندارمری - پلاک 59

تلفن: 66486874 - 66409422

 

ج ـ فصلنامه حقوقی مجد: 

تهران ـ ميدان انقلاب ـ خیابان اردیبهشت (منیری جاوید) – تقاطع شهدای ژاندارمری – پلاک 57 – طبقه اول

تلفن و دورنگار:  66495034 - 66963386

 

 

 

 دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 13937493