اخبار مجد:    
حقوقدانان همکار مجد؛
دکترمهدی کی نیا
دکترمهدی کی نیا
دکتر ایرج گلدوزیان
دکتر ایرج گلدوزیان
دکترمحمدباهری
دکترمحمدباهری
دکتر حسین میر محمد صادقی
دکتر حسین میر محمد صادقی
دکتر هوشنگ شامبیاتی
دکتر هوشنگ شامبیاتی
دکتر محمد علی اردبیلی
دکتر محمد علی اردبیلی
دکتر محمد آشوری
دکتر محمد آشوری
دکتر امیر خان سپهوند
دکتر امیر خان سپهوند
دکتر رضا نوربها
دکتر رضا نوربها
دکتر عبدالعلی توجهی
دکتر عبدالعلی توجهی

دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 13943834