اخبار مجد:    
حقوقدانان همکار مجد؛
دکتر محسن مرادی اوجقاز
دکتر محسن مرادی اوجقاز
سید صادق اکبری
سید صادق اکبری
محسن دیبانژاد
محسن دیبانژاد
یعقوب شایسته
یعقوب شایسته
اشکان آقاسیدعلی دربندی
اشکان آقاسیدعلی دربندی
امیررضاملک زاده
امیررضاملک زاده
دکترسیدیاسرشریفی قلعه سری
دکترسیدیاسرشریفی قلعه سری
دکتر عباس شیخ الاسلامی
دکتر عباس شیخ الاسلامی
دکترعلی اکبرجلیل پیران
دکترعلی اکبرجلیل پیران
دکتر محمد جعفر ساعد
دکتر محمد جعفر ساعد

دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 13779823