اخبار مجد:    
حقوقدانان همکار مجد؛
دکترزهراکریمی
دکترزهراکریمی
دکتر سالار صادقی
دکتر سالار صادقی
دکتر سید رضا میری
دکتر سید رضا میری
دکترمحسن شکرچی زاده
دکترمحسن شکرچی زاده
زهرازاده حسین
زهرازاده حسین
زهرافلاحی سامبران
زهرافلاحی سامبران
سعیدحسین زاده سورشجانی
سعیدحسین زاده سورشجانی
دکتررعنانادعلی
دکتررعنانادعلی
مسعود اکبری
مسعود اکبری
دکترعلی اکبرقاسمی
دکترعلی اکبرقاسمی

دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 13480970