اخبار مجد:    
حقوقدانان همکار مجد؛
دکترمحمدابراهیم شمس ناتری
دکترمحمدابراهیم شمس ناتری
دکترمحمدحسن حجاریان
دکترمحمدحسن حجاریان
علی نجات پیرمحمدی
علی نجات پیرمحمدی
حمیده سلامی
حمیده سلامی
دکتراحسان سلیمی
دکتراحسان سلیمی
دکتراحمدمحمدی
دکتراحمدمحمدی
دکترحسین فخر
دکترحسین فخر
دکترعلی صفاری
دکترعلی صفاری
دکترهادی افشانی
دکترهادی افشانی
دکترهادی میرزایی برزی
دکترهادی میرزایی برزی

دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 10465524