اخبار مجد:    
حقوقدانان همکار مجد؛
دکترحسین غلامی دون
دکترحسین غلامی دون
دکترحمیدرضا آدابی
دکترحمیدرضا آدابی
دکترحمیدرضاعامری سیاهوئی
دکترحمیدرضاعامری سیاهوئی
دکترعلی مزیدی شرف آبادی
دکترعلی مزیدی شرف آبادی
دکترفرهادشاهیده
دکترفرهادشاهیده
دکترلمیاءرستمی تبریزی
دکترلمیاءرستمی تبریزی
دکترموسی حسینوند
دکترموسی حسینوند
دکترنادرنوروزی
دکترنادرنوروزی
محمدسعیدرستگارصولتی
محمدسعیدرستگارصولتی
نرگس فهیم
نرگس فهیم

دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 10466732