اخبار مجد:    
حقوقدانان همکار مجد؛
دیباامیرحشمتی
دیباامیرحشمتی
محمدرضوانی
محمدرضوانی
مهدی بابایی
مهدی بابایی
مهران ضیائی
مهران ضیائی
دکترامیراعتمادی
دکترامیراعتمادی
دکترسحرکریم نیا
دکترسحرکریم نیا
دکترکورش بابائی
دکترکورش بابائی
دکترمجتبی عباسی
دکترمجتبی عباسی
دکترمیرروح اله صدیق
دکترمیرروح اله صدیق
مریم کریمی نیا
مریم کریمی نیا

دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 10464952