اخبار مجد:    
حقوقدانان همکار مجد؛
رضاپرویزی
رضاپرویزی
رعنانبی زاده اصل
رعنانبی زاده اصل
زهراآقاعلیان
زهراآقاعلیان
لیلامقدادی
لیلامقدادی
مرتضی آموزگار
مرتضی آموزگار
سمیه موسوی
سمیه موسوی
امین خسروپورطهرانی
امین خسروپورطهرانی
دکترنبی اله غلامی
دکترنبی اله غلامی
دکتروحیدپایان
دکتروحیدپایان
حامدانصاری مقدم
حامدانصاری مقدم

دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 10464999