اخبار مجد:    
حقوقدانان همکار مجد؛
دکترحسین مهدی زاده
دکترحسین مهدی زاده
سمیه نادری
سمیه نادری
مهدی براتی میاب
مهدی براتی میاب
دکترارسلان اشرافی
دکترارسلان اشرافی
دکترعلی القاصی مهر
دکترعلی القاصی مهر
دکترفتوت نصیری سوادکوهی
دکترفتوت نصیری سوادکوهی
فرزادباباخانی
فرزادباباخانی
معصومه خدنگ
معصومه خدنگ
امیراحسان نژاد
امیراحسان نژاد
دکترحسین محمد کوره پز
دکترحسین محمد کوره پز

دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 9694502