اخبار مجد:    
حقوقدانان همکار مجد؛
دکترفرزانه مرادی
دکترفرزانه مرادی
زهره رنجی الماسی
زهره رنجی الماسی
دکترسیدسجادکاظمی
دکترسیدسجادکاظمی
دکترسیدمحسن موسوی فر
دکترسیدمحسن موسوی فر
دکترقاسم شفیعی
دکترقاسم شفیعی
دکترکاظم خسروی
دکترکاظم خسروی
عطاءالله محمدی
عطاءالله محمدی
علیرضا قرقانی
علیرضا قرقانی
مریم فتحی
مریم فتحی
مهدی سبزواری نژاد
مهدی سبزواری نژاد

دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 9694205