اخبار مجد:    
حقوقدانان همکار مجد؛
دکترمهردادرهنوردواقف
دکترمهردادرهنوردواقف
زهراخاتونی
زهراخاتونی
محمدسهرابی
محمدسهرابی
ندابیگدلی آذری
ندابیگدلی آذری
دکترعلی اکبررحمتیان
دکترعلی اکبررحمتیان
دکترمحمدمتین پارسا
دکترمحمدمتین پارسا
حسن بیگدلی
حسن بیگدلی
دکتر قاسم مرادی
دکتر قاسم مرادی
حمیدمحبعلی
حمیدمحبعلی
دکتربهزادرضوی فر
دکتربهزادرضوی فر

دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 9694278