اخبار مجد:    
حقوقدانان همکار مجد؛
دکتر علی اکبر ایزدی فرد
دکتر علی اکبر ایزدی فرد
دکتر امیر حمزه زینالی
دکتر امیر حمزه زینالی
دکتر فاطمه احدی
دکتر فاطمه احدی
دکتر افشین عبداللهی
دکتر افشین عبداللهی
دکتر علی مراد حیدری
دکتر علی مراد حیدری
المیرا نقی زاده باقی
المیرا نقی زاده باقی
رضا شکری
رضا شکری
بابک ایرانی ارباطی
بابک ایرانی ارباطی
دکتر امیر خواجه زاده
دکتر امیر خواجه زاده
مصطفی اصغر زاده بناب
مصطفی اصغر زاده بناب

دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 4939366