اخبار مجد:    
حقوقدانان همکار مجد؛
رضا شکری
رضا شکری
بابک ایرانی ارباطی
بابک ایرانی ارباطی
دکتر امیر خواجه زاده
دکتر امیر خواجه زاده
مصطفی اصغر زاده بناب
مصطفی اصغر زاده بناب
غلامرضا جلائیان رمضان پور
غلامرضا جلائیان رمضان پور
سید حسین حسینی نیک
سید حسین حسینی نیک
پیمان نمامیان
پیمان نمامیان
ندا محتشمی
ندا محتشمی
دکتر اسمعیل رحیمی نژاد
دکتر اسمعیل رحیمی نژاد
سید عباس میر دهقان
سید عباس میر دهقان

دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 13937675