اخبار مجد:    
حقوقدانان همکار مجد؛
فاطمه شجاعی
فاطمه شجاعی
فرهاد شاهیده
فرهاد شاهیده
حمید رضا دانش ناری
حمید رضا دانش ناری
محمود بابالوئی
محمود بابالوئی
امین الیاسوند
امین الیاسوند
روح الله شفیعی
روح الله شفیعی
امیر مهدی عزیزی
امیر مهدی عزیزی
امین گلریز
امین گلریز
همایون شفیعی
همایون شفیعی
ولی اله صادقی
ولی اله صادقی

دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 6049264