اخبار مجد:    
حقوقدانان همکار مجد؛
امین گلریز
امین گلریز
همایون شفیعی
همایون شفیعی
آزاده صادقی
آزاده صادقی
فرزانه مرادی
فرزانه مرادی
رحمان صبوحی
رحمان صبوحی
جواد نیکبختی
جواد نیکبختی
عاطفه اکبری
عاطفه اکبری
احسان شاهین پور
احسان شاهین پور
سامان سیاوشی
سامان سیاوشی
آرمین علیمردانی
آرمین علیمردانی

دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 13937535