اخبار مجد:    
حقوقدانان همکار مجد؛
دکتر عبدالله شمس
دکتر عبدالله شمس
بهمن کشاورز
بهمن کشاورز
دکتر محمد صالحی راد
دکتر محمد صالحی راد
دکتر حسین صفایی
دکتر حسین صفایی
عارفه مدنی کرمانی
عارفه مدنی کرمانی
دکترمحمدتقی رفیعی
دکترمحمدتقی رفیعی
دکترعلیرضاباریکلو
دکترعلیرضاباریکلو
دکتر جلال الدین مدنی
دکتر جلال الدین مدنی
دکتر محمد بلغاری
دکتر محمد بلغاری
دکتر ابراهیم عبدی پور
دکتر ابراهیم عبدی پور

دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 9891919