اخبار مجد:    
حقوقدانان همکار مجد؛
سید جلال حسینی پور
سید جلال حسینی پور
امیر بارانی
امیر بارانی
دکتر حامد نجفی
دکتر حامد نجفی
دکتر مینا حسینی
دکتر مینا حسینی
حسام مختاری
حسام مختاری
دکترحمیده ره انجام
دکترحمیده ره انجام
دکترشعله هاشمی
دکترشعله هاشمی
دکترغلامرضایزدانی
دکترغلامرضایزدانی
دکتر فهیمه تقوی مندی
دکتر فهیمه تقوی مندی
دکترمحمد خاکباز
دکترمحمد خاکباز

دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 9896998