اخبار مجد:    
حقوقدانان همکار مجد؛
دکتر ایراندوخت نظری
دکتر ایراندوخت نظری
دکترامیر حسین رهگشا
دکترامیر حسین رهگشا
دکتر همایون مافی
دکتر همایون مافی
دکتر رضا سکوتی نسیمی
دکتر رضا سکوتی نسیمی
دکتر فهیمه ملک زاده
دکتر فهیمه ملک زاده
دکتر حمید ابهری
دکتر حمید ابهری
دکتر محمد روشن
دکتر محمد روشن
دکترمحمدحسین شهبازی
دکترمحمدحسین شهبازی
دکتر حسین رحیمی خجسته
دکتر حسین رحیمی خجسته
دکتر  علی جعفری
دکتر علی جعفری

دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 9926533