اخبار مجد:    
حقوقدانان همکار مجد؛
زهرافرمان نژاد
زهرافرمان نژاد
دکترمیثم نظری علوم
دکترمیثم نظری علوم
وحیدنصیری
وحیدنصیری
محسن ولی نیا پاشا
محسن ولی نیا پاشا
بهروزصادقی
بهروزصادقی
دکترعلی جعفری
دکترعلی جعفری
دکترجعفرنوری یوشانلوئی
دکترجعفرنوری یوشانلوئی
دکترحمیداحمدیان مقدم
دکترحمیداحمدیان مقدم
دکترفریداحمدیان مقدم
دکترفریداحمدیان مقدم
دکترفریدکمیجانی
دکترفریدکمیجانی

دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 8997612