اخبار مجد:    
حقوقدانان همکار مجد؛
دکترمحمدرضاسعیدآبادی
دکترمحمدرضاسعیدآبادی
دکترمهدی الهویی نظری
دکترمهدی الهویی نظری
دکترمهدی رشوند
دکترمهدی رشوند
غزال رفاعی
غزال رفاعی
دکترمحمدحسن اماموردی
دکترمحمدحسن اماموردی
فرزانه زمانی علویجه
فرزانه زمانی علویجه
دکترمجیدابراهیمی
دکترمجیدابراهیمی
دکترمحسن علیجانی
دکترمحسن علیجانی
دکترمیرهادی قره سیدرومیانی
دکترمیرهادی قره سیدرومیانی

دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 9897039