اخبار مجد:    
حقوقدانان همکار مجد؛
عباس نایب زاده
عباس نایب زاده
محسن شاه محمودی
محسن شاه محمودی
امیر غلامی سرخه
امیر غلامی سرخه
داود بصارتی
داود بصارتی
جواد فخار طوسی
جواد فخار طوسی
دکتر نادر خاوندگار
دکتر نادر خاوندگار
الهه پارسا
الهه پارسا
اسلام افضلی
اسلام افضلی
سعيد احمديان
سعيد احمديان
خشایار اسفندیاری فر
خشایار اسفندیاری فر

دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 9926473