اخبار مجد:    
حقوقدانان همکار مجد؛
بهروز صادقی
بهروز صادقی
اباالفضل سلیمیان
اباالفضل سلیمیان
نرگس محبوبی
نرگس محبوبی
علیرضا امامی میبدی
علیرضا امامی میبدی
علیرضا علیوردیلو
علیرضا علیوردیلو
دکتر انیسه مطیعی
دکتر انیسه مطیعی
فرشید گودرزی
فرشید گودرزی
مرضیه اسماعیلی
مرضیه اسماعیلی
میثم رامشی
میثم رامشی
هادی رحمانی
هادی رحمانی

دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 9891937