اخبار مجد:    
حقوقدانان همکار مجد؛
مهدی تلبا
مهدی تلبا
مهسا دروی
مهسا دروی
احسان پهلوانی فرد
احسان پهلوانی فرد
جواد توکلی طرقی
جواد توکلی طرقی
سید مسعود حسینی گلیرد
سید مسعود حسینی گلیرد
اله اخباری
اله اخباری
دکتر امیر محمد صدیقیان
دکتر امیر محمد صدیقیان
رضا امین پور
رضا امین پور
بهاره قدس
بهاره قدس
مهشید قطبی راوندی
مهشید قطبی راوندی

دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 9897107