اخبار مجد:    
حقوقدانان همکار مجد؛
سید محمد حسن خلخالی
سید محمد حسن خلخالی
میثم اقبالی
میثم اقبالی
سید محمد هادی قبولی درافشان
سید محمد هادی قبولی درافشان
اکرم محمدی کمسرخ
اکرم محمدی کمسرخ
اباست پور محمد
اباست پور محمد
دکتر بهاره حسنی
دکتر بهاره حسنی
دکتر فاطمه پور مسجدیان
دکتر فاطمه پور مسجدیان
دکتر محمد نوروزی
دکتر محمد نوروزی
رضا بیک پور
رضا بیک پور
محمد غلامی بهنمیری
محمد غلامی بهنمیری

دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 9892157