اخبار مجد:    
حقوقدانان همکار مجد؛
دکترنادرساعد
دکترنادرساعد
رزیتاکهریزی
رزیتاکهریزی
عادله علیپور
عادله علیپور
مجتبی تویسرکانی
مجتبی تویسرکانی
دکتر نازنین میرعلایی
دکتر نازنین میرعلایی
دکترمیثم نوروزی
دکترمیثم نوروزی
دکتراردشیرامیرارجمند
دکتراردشیرامیرارجمند
دکترامینه مویدیان
دکترامینه مویدیان
دکترباقرانصاری
دکترباقرانصاری
دکتررضااسلامی
دکتررضااسلامی

دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 10105834