اخبار مجد:    
حقوقدانان همکار مجد؛
دکترفرشیدسرفراز
دکترفرشیدسرفراز
دکترفریده شایگان
دکترفریده شایگان
دکترمریم افشاری
دکترمریم افشاری
زهراتحصیلی
زهراتحصیلی
امیرعلی میرزایی پری
امیرعلی میرزایی پری
دکترژان الیزابت بلیک
دکترژان الیزابت بلیک
دکترسمیرامحسن پور
دکترسمیرامحسن پور
دکترمحمدکاظم کاوه پیشقدم
دکترمحمدکاظم کاوه پیشقدم
دکترمریم اسماعیلی فرد
دکترمریم اسماعیلی فرد
دکترونوس قره باغی
دکترونوس قره باغی

دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 10106057