اخبار مجد:    
حقوقدانان همکار مجد؛
دکترحمیدرضااکبرپور
دکترحمیدرضااکبرپور
بهرام آریان کلور
بهرام آریان کلور
دکترسیدامین روح الامینی
دکترسیدامین روح الامینی
سمیرانادری
سمیرانادری
شهلاشاهسونی
شهلاشاهسونی
شیرزاداسلامی
شیرزاداسلامی
نعیمه سادات موسوی
نعیمه سادات موسوی
نیره غلامحسین
نیره غلامحسین
دکترمحمدعلی صلح چی
دکترمحمدعلی صلح چی
دکترحمزه محمدی
دکترحمزه محمدی

دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 10105876