اخبار مجد:    
حقوقدانان همکار مجد؛
دکترغلامرضاخواجی
دکترغلامرضاخواجی
نسرین عنایتی
نسرین عنایتی
دکترلیلا علی کرمی
دکترلیلا علی کرمی
دکترمهدی نیک نفس
دکترمهدی نیک نفس
شاهین مظاهری
شاهین مظاهری
دکترامیرحسین محبعلی
دکترامیرحسین محبعلی
دکترسیدقاسم زمانی
دکترسیدقاسم زمانی
دکترفریبانواب دانشمند
دکترفریبانواب دانشمند
دکترمهنازرشیدی
دکترمهنازرشیدی
دکترمهدی حدادی
دکترمهدی حدادی

دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 10105729