اخبار مجد:    
حقوقدانان همکار مجد؛
طاهره عزیزی
طاهره عزیزی
ثریامحمودی
ثریامحمودی
دکتراحسان کامرانی
دکتراحسان کامرانی
دکترسیدمهران محمدی
دکترسیدمهران محمدی
علی احسانخواه
علی احسانخواه
محمدفخار
محمدفخار
محمودجوادی
محمودجوادی
حمیدداودی
حمیدداودی
دکترحسن سواری
دکترحسن سواری
دکترمحمدصابرراد
دکترمحمدصابرراد

دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 10105929