اخبار مجد:    
حقوقدانان همکار مجد؛
دکتر فریبا مشیرپور
دکتر فریبا مشیرپور
دکتر ابوالفتح خالقی
دکتر ابوالفتح خالقی
دکتر حسین اسماعیل نسب
دکتر حسین اسماعیل نسب
محمد جواد پهلوان
محمد جواد پهلوان
محسن واثقی
محسن واثقی
دکتر نجمه رزمخواه
دکتر نجمه رزمخواه
فاطمه رضائی  پور
فاطمه رضائی پور
محمد مهدی رضوانی فر
محمد مهدی رضوانی فر
مهسا نباتی
مهسا نباتی
علیرضا محمدی مطلق
علیرضا محمدی مطلق

دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 9926485