اخبار مجد:    
حقوقدانان همکار مجد؛
هادی دادمهر
هادی دادمهر
مهزاد صفاری نیا
مهزاد صفاری نیا
علی اکبر سیاپوش
علی اکبر سیاپوش
پری حسین پور
پری حسین پور
روح اله خلجی
روح اله خلجی
زهرا آهنگری ننه کران
زهرا آهنگری ننه کران
علی صابرنژاد
علی صابرنژاد
سعیده غیب غلامی
سعیده غیب غلامی
علی مسعودی
علی مسعودی
هادی دادمهر
هادی دادمهر

دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 9891953