اخبار مجد:    
حقوقدانان همکار مجد؛
دکتر مصطفی تقی زاده انصاری
دکتر مصطفی تقی زاده انصاری
دکترکیوان ابراهیمی
دکترکیوان ابراهیمی
یاسر منصوری
یاسر منصوری
دکتر ستاره شریفان
دکتر ستاره شریفان
دکترسیدضیاء الدین مدنی
دکترسیدضیاء الدین مدنی
مجیدملکی
مجیدملکی
دکتر اشکان صدیقی
دکتر اشکان صدیقی
دکترحاتم صادقی زیازی
دکترحاتم صادقی زیازی
دکتر حبیب الله احمدی
دکتر حبیب الله احمدی
دکترعسکرجلالیان
دکترعسکرجلالیان

دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 9897182