اخبار مجد:    
حقوقدانان همکار مجد؛
لیلالباف قاسمی زواره
لیلالباف قاسمی زواره
دکترسپنتا مجتهدزاده
دکترسپنتا مجتهدزاده
دکترعبدالکریم شاحیدر
دکترعبدالکریم شاحیدر
دکترفرنگیس منصوری
دکترفرنگیس منصوری
دکترمحمدرضابنایی
دکترمحمدرضابنایی
مریم شفیعی خواه
مریم شفیعی خواه
امیررحیمی
امیررحیمی
دکترامیرساعدوکیل
دکترامیرساعدوکیل
دکترسیامک کریمی
دکترسیامک کریمی
دکترمهدی اسدزاده
دکترمهدی اسدزاده

دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 10156835