اخبار مجد:    
حقوقدانان همکار مجد؛
دکترمهسافرحان جم
دکترمهسافرحان جم
مهردادسیاوشی
مهردادسیاوشی
سمانه کافتری
سمانه کافتری
گلاویژالماسی
گلاویژالماسی
الهام صدری
الهام صدری
دکترمسعودزمانی
دکترمسعودزمانی
میتراعرب کرمانی
میتراعرب کرمانی
بهروزاسراری ارشاد
بهروزاسراری ارشاد
حمیدرنجبری
حمیدرنجبری
دکترآزاده مهرپویان
دکترآزاده مهرپویان

دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 9891933