اخبار مجد:    
حقوقدانان همکار مجد؛
دکتر محمد رضا ویژه
دکتر محمد رضا ویژه
دکتر داود قاسمی
دکتر داود قاسمی
دکتر جوانمیر عبدالهی
دکتر جوانمیر عبدالهی
دکتر جواد محمودی
دکتر جواد محمودی
دکتر محمدرضا حسینی
دکتر محمدرضا حسینی
دکتر علی بابایی مهر
دکتر علی بابایی مهر
دکتر علیرضا داداش زاده
دکتر علیرضا داداش زاده
دکتر روح الله موذنی
دکتر روح الله موذنی
دکتر سید محمد حسینی
دکتر سید محمد حسینی
دکتر احمد رضا توحیدی
دکتر احمد رضا توحیدی

دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 10463536