اخبار مجد:    
حقوقدانان همکار مجد؛
محمد یزدان مهر
محمد یزدان مهر
احسان سامانی
احسان سامانی
مسلم میری
مسلم میری
اکبر براری
اکبر براری
دکتر اکرم قدیمی
دکتر اکرم قدیمی
دکتر اشکان نعیمی
دکتر اشکان نعیمی
دکتر نازنین کیانی فرد
دکتر نازنین کیانی فرد
دکتراحسان اکبری
دکتراحسان اکبری
دکترسبحان طیبی
دکترسبحان طیبی
دکترسعیدخانی والی زاده
دکترسعیدخانی والی زاده

دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 10462764