اخبار مجد:    
حقوقدانان همکار مجد؛
دکترسیدجوادمیری رستمی
دکترسیدجوادمیری رستمی
دکتر مونا کشفی
دکتر مونا کشفی
دکتر احسان آقا محمد آقایی
دکتر احسان آقا محمد آقایی
دکترامیرحسن شادنوش
دکترامیرحسن شادنوش
دکتر خدیجه شجاعیان
دکتر خدیجه شجاعیان
دکتر سید احمد حبیب نژاد
دکتر سید احمد حبیب نژاد
دکترنگین شفیعی بافتی
دکترنگین شفیعی بافتی
دکترفیض اله صالحی
دکترفیض اله صالحی
نگارمرادی
نگارمرادی
دکتر سید محمد مهدی غمامی
دکتر سید محمد مهدی غمامی

دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 10462800