اخبار مجد:    
حقوقدانان همکار مجد؛
لیلانیک نسب
لیلانیک نسب
محمدمقتدر
محمدمقتدر
مهدی سعیدی
مهدی سعیدی
دکترشیمانادری
دکترشیمانادری
دکترزین العابدین یزدان پناه
دکترزین العابدین یزدان پناه
دکترمهدی بالوی
دکترمهدی بالوی
دکترمهنازبیات کمیتکی
دکترمهنازبیات کمیتکی
علی زندی
علی زندی
دکترمجتبی نیک دوستی
دکترمجتبی نیک دوستی
امیدسلسله ذاکری
امیدسلسله ذاکری

دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 10462905