اخبار مجد:    
حقوقدانان همکار مجد؛
دکترابراهیم موسی زاده
دکترابراهیم موسی زاده
دکترعلی متولی زاده
دکترعلی متولی زاده
دکتراحمداسدیان
دکتراحمداسدیان
دکترابوالفضل رنجبری
دکترابوالفضل رنجبری
دکترعلی اکبرگرجی
دکترعلی اکبرگرجی
دکترمحمدجوادجاوید
دکترمحمدجوادجاوید
دکترمحمدلری نژاد
دکترمحمدلری نژاد
دکترمرتضی قاسم آبادی
دکترمرتضی قاسم آبادی
سیدابوالفضل امامی میبدی
سیدابوالفضل امامی میبدی
سیدمحسن قائمی خرق
سیدمحسن قائمی خرق

دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 10463459