اخبار مجد:    
حقوقدانان همکار مجد؛
دکترمحمدرضادولت رفتار
دکترمحمدرضادولت رفتار
مهدی طاهری دلخوش
مهدی طاهری دلخوش
دکترمونادوانلو
دکترمونادوانلو
دکترهدی غفاری
دکترهدی غفاری
دکترعلی رحمانی
دکترعلی رحمانی
دکترمحمدحسین جعفری
دکترمحمدحسین جعفری
محمدجوادافشون
محمدجوادافشون
ناصرکریمی
ناصرکریمی
دکترامیرنظام براتی
دکترامیرنظام براتی
مسعودمعصومی
مسعودمعصومی

دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 10463593