اخبار مجد:    
حقوقدانان همکار مجد؛
دکتر فاطمه قدرتی
دکتر فاطمه قدرتی
دکترابراهیم علی عسگری
دکترابراهیم علی عسگری
دکتر مهدی مقدسی
دکتر مهدی مقدسی
دکتر میلاد مشایخ
دکتر میلاد مشایخ
سید مختار موسوی
سید مختار موسوی
عبدالرضا محمدی
عبدالرضا محمدی
غلامرضا جلالی
غلامرضا جلالی
دکترعبدالحسین مرادی کوپائی
دکترعبدالحسین مرادی کوپائی
دکتر زهرا فهرستی
دکتر زهرا فهرستی
دکتربهنام دارابی
دکتربهنام دارابی

دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 12228337