اخبار مجد:    
حقوقدانان همکار مجد؛
سارا سادات کلهر
سارا سادات کلهر
شهریار غفاریون اصفهانی
شهریار غفاریون اصفهانی
لاله جاویدان
لاله جاویدان
محمد دانش آرا
محمد دانش آرا
محمد علی جنترانی
محمد علی جنترانی
مرضیه کریمی وانانی
مرضیه کریمی وانانی
دکتررویاآسیایی
دکتررویاآسیایی
دکترزهراکریمی
دکترزهراکریمی
دکتر سالار صادقی
دکتر سالار صادقی
دکتر سید رضا میری
دکتر سید رضا میری

دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 5454529