اخبار مجد:    
حقوقدانان همکار مجد؛
دکترفرزانه مرادی
دکترفرزانه مرادی
زهره رنجی الماسی
زهره رنجی الماسی

دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 6688810