اخبار مجد:    
حقوقدانان همکار مجد؛
علی مبشری
علی مبشری
محمدصادق فرج پور
محمدصادق فرج پور
دکترسیدمحمدمهدی ساداتی
دکترسیدمحمدمهدی ساداتی
دکترقدرت اله ابراهیمی
دکترقدرت اله ابراهیمی
سامان صیدی جزا
سامان صیدی جزا
عطالله طبیب زاده
عطالله طبیب زاده
دکترزینب لکی
دکترزینب لکی
رضاشهیدی صادقی
رضاشهیدی صادقی
سمانه وکیل زاده
سمانه وکیل زاده
یونس مرادی
یونس مرادی

دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 10749030