فهرست کتابهای جدید مجد مناسب چاپ
تاریخ : 1399/04/18

صفحه 1 از 12
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
کد مجد
قیمت
نوبت چاپ
سال انتشار
1
 آيين دادرسي مدني (مختصر و نموداری)
دكتر سعيد كرمي
11811
410000
1
1398
2
 قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوق کنونی
علی نجات پیرمحمدی
11809
780000
1
1398
3
 حمایت حقوقی از اسرار تجاری (نگاهی تطبیقی و کاربردی)
دکتر روح الله بخت جو
11810
410000
1
1398
4
 حقوق بین الملل حیوانات و حیات وحش
دکتر امیرساعد وکیل
11751
400000
1
1398
5
 نظریة «حق» و «حکم» و اِعمال آن بر خیارات، در فقه و حقوق ایران
محمدعلی آقائی
11780
300000
1
1398
6
 متن و ترجمه منتخب مباحث تحریر الوسیله (جهت آزمون مشاوران حقوقی)
روح الله الموسوی الخمینی (ره) / حضرت آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی، دکتر سید عباس حسینی نیک
11779
230000
1
1398
7
 معاهدات بین المللی در اسلام و حقوق بین الملل عمومی
دکتر محمود ابراهیم الدیک / دکتر ابراهیم موسی زاده
11775
280000
1
1398
8
 کاربرد تخصصی زبان انگلیسی در حقوق (متون حقوقی)
دکتر امیرساعد وکیل
11752
320000
1
1398
9
 داوری بین‌المللی در نظام حقوقی ایران
دکتر مهدی حدادی
11760
300000
1
1398
10
 اصول و موازین حقوقی حاکم بر کاربرد سلاح
دکتر ابراهیم رجبی تاج امیر
11762
310000
1
1398
11
 مسئولیت مدیران شرکت سهامی در قبال تصمیمات هیأت مدیره
دکتر حشمت الله سماواتی
11759
390000
1
1398
12
 درآمدی بر حقوق بین الملل عمومی (جلد اول)
دکتر امیر ساعد وکیل
11708
280000
1
1398
13
 مجموعه قوانین وکیل حقوقی و کیفری (قوانین و آراء وحدت رویه ) مخصوص آزمون وکالت 1398 (اسکودا)
دکتر سید عباس حسینی نیک
11730
2200000
1
1398
14
 ترجمه و شرح تطبیقی لمعه متاجر؛ دین؛ اجاره؛ جعاله؛ شرکت؛مضاربه؛صلح
دکتر محمدرضا عزیزاللهی کرمانی
10877
250000
1
1397
15
 کمیته ضد تروریسم شورای امنیت و حقوق بشر
شاهین مظاهری جبلی
11706
340000
1
1398
16
 ماهنامه تخصصی حقوق مجد شماره 20 خرداد 1398
هیئت تحریریه
11687
150000
1
1398
17
 افق های نوین جرم شناسی انتقادی (جلوه ها و دورنماها) مجموعه مقالات
فرهاد شاهیده -دکتر باقر شاملو
11693
410000
1
1398
18
 تحلیل رویکرد نظام حقوقی ایران نسبت به اعتبار اسنادی و ضمانت نامه بانکی
دکتر فرشته گروئی
11697
510000
1
1398
19
 حقوق انتقال الکترونیکی وجوه
دکتر فهیمه فیروزبخت
11700
390000
1
1398
20
 سیاست جنایی در زمینه سلول‌های بنیادی
دکتر احمدپورابراهیم
11685
360000
1
1398
21
 مجموعه قوانین و مقررات حقوق فضا
سید محمدحسن خلخالی/ دکتر محمدجعفر نعناکار / متینا سادات عمادی
11686
310000
1
1398
22
 قواعد فقه جزای عمومی و جزای اختصاصی ویژه دانشجویان رشته حقوق، فقه وحقوق و طلاب علوم دینی
دکتر زهرا فهرستی
11555
440000
1
1398
23
 اجاره در نظم حقوقی کنونی
سیدعباس آرامی
11688
330000
1
1398
24
 نگاهی به سازمان‌های بین‌المللی (رویکردهای حقوق سیاسی)
دکترسیدمحمّدرضا موسوی فرد
11682
330000
1
1398
25
 درآمدی بر اصول فقه اصول لفظیه، عملیه و تعارض ادله
دکتررسول ملکوتی
11699
270000
1
1398
26
 پژوهش‌هاي حقوقي در انحلال قراردادهاي خياري
دکتر حيدر باقري اصل
11698
540000
1
1398
27
 ماهنامه تخصصی حقوق مجد شماره 19 اردیبهشت 1398
هیئت تحریریه
11559
150000
1
1398
28
 ماهنامه تخصصی حقوق مجد شماره 18 فروردین 1398
هیئت تحریریه
11486
150000
1
1398
29
 حقوق و تکالیف واخوانده در حقوق ایران
دکتر سام محمدی، دکتر سید حسن حسینی مقدم، محسن ولی‌نیاپاشا
11666
300000
1
1398
30
 حقوق ثبت املاک و اسناد
دکتر حمید ابهری/ دکتر مهدی فلاح خاریکی
11681
390000
1
1398
صفحه اول  1  2  3  4  5  6  7  صفحه آخر  
آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان انقلاب، خیابان وحیدنظری، تقاطع خیابان 12فروردین، پلاک 108
تلفن و دورنگار : 66495034 - 66963386 - 66409422
Site : www.majdlaw.ir
E-Mail : mailmajd@yahoo.com
چاپ کن!