فهرست کتابهای جدید مجد مناسب چاپ
تاریخ : 1400/06/29

صفحه 1 از 15
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
کد مجد
قیمت
نوبت چاپ
سال انتشار
1
 یکجانبه گرایی در جهان معاصر و پیامدهای آن بر توسعه حقوق بین الملل
دکتر مهدی اشتری، دکترعلی پورقصاب امیری
12710
800000
1
1400
2
  اهداف توسعه پایدار سند 2030 راهکار حفاظت محیط زیست دریایی خلیج فارس
دکتر شیما نادری
12686
900000
1
0
3
 نقش رئیس قوه قضاییه در اعاده دادرسی با نگاهی به نظریه های جرم شناسی
قدرت الله ابراهیمی فرانی، امیر حسین نوکار، سجاد پرندوار
12665
450000
1
1400
4
 حفاظت از گونه های زیستی در آموزه های جرم شناسی انتقادی گونه های حیوانی
شراره ابطحی
12666
450000
1
1400
5
 نگاهی بر جامعه شناسی بزه کاری
دکترنادرنوروزی، حسین پور باقر
12664
550000
1
1400
6
 مجموعه مقررات مربوط به زندان و زندانی
سید حسین شاکری
12643
50000
1
1400
7
 حقوق بین الملل بشر دوستانه در برابر جنگ و کاربرد تسلیحات بیولوژیک
علی یحیائی
12642
600000
1
1400
8
 ماهنامه حقوقی مجد شماره 42 «فروردین1400»
مجمع علمی فرهنگی مجد
0
250000
1
1400
9
 ماهنامه حقوقی مجد شماره 40 «بهمن 1399»
مجمع علمی فرهنگی مجد
12572
250000
1
1400
10
  جایگاه خصوصی سازی نظام زندانبانی در پیشگیری از تکرار جرم
سمانه وکیل زاده
12637
350000
1
1400
11
 مطالعاتی در حقوق بین الملل خصوصی «مسائلی در باب دادرسی و داوری بین المللی»
وسنا لازیک، استیون استویج / دکتر نجمه رزمخواه
0
350000
0
1400
12
 کانت و قانون صلح «مطالعه ای بر فلسفه حقوق بین الملل و روابط بین الملل»
چارلز کاول / دکتر فخر الدین سلطانی، دکتر مجتبی زارع اشکذری
12632
700000
1
1400
13
 مجموعه مقالات تحلیلی در انتقاد از مقررات ،آراء و بخشنامه های مالیاتی جلد1
دکترمحمدرضا عباسی
12631
450000
1
1400
14
 اعمال اداری
دکتر محمد جواد رضایی زاده
12629
600000
1
1400
15
 مطالعه تطبیقی آثار ورشکستگی بر داوری در حقوق ایران و آمریکا
دکتر سحر قبادی
12630
800000
1
1400
16
 حقوق بشر و وضع قانون اساسی
دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد (2018) / دکترآرمین طلعت
12628
450000
1
0
17
  حقوق مالکیت فکری و تجاری سازی
دکتر فاطمه سادات ایروانی مهاجری
12608
550000
1
1400
18
 حقوق محیط زیست فضای ماورای جو
لوتا ویکاری / دکتر زهرا محمودی کردی، سمانه تقی زاده چاری
12592
500000
1
1400
19
 تنزل اصل قانونمندی در پرتو ارجاع کیفری
دکتر زینب لکی
12591
950000
1
1400
20
  قانون مجازات عراق «مصوب 1969 میلادی با اصلاحات بعدی»
احمد ربیعی
12593
450000
1
1400
21
 نقش ریاست کشور در نظام جمهوری اسلامی ایران «با الگوی رژیم های پارلمانی و نیمه ریاستی»
حسین قاسمی
0
450000
1
1400
22
 حقوق بین الملل بشر دوستانه
امیلی کرافورد، الیسون پرت / دکتر محمد علی کفائی فر، سید مهران محمدی
12579
1050000
1
1400
23
  حقوق سلامت عمومی
مریم حیدری
12577
500000
1
1400
24
 هنر استدلال «راهنمای شرکت در مسابقات شبیه سازی دادرسی های مجازی بین المللی»
میلاد گازرانی، علی مسعودیان ورزنه
12576
500000
1
1400
25
 قوانین وقفی در نظم حقوقی کنونی
دکتر محمد حسن امام وردی
12569
1000000
1
1400
26
 پلیس اداری «مبانی نظری ، ساختار و شرایط قانونی مطالعه تطبیقی حقوق فرانسه و ایران»
دکتر محمد جلالی، میثا کامیاب
0
850000
1
1400
27
 بررسی قلمرو مسئولیت حقوقی پزشک و پزشکیار ورزشی در حقوق ایران و آمریکا
محمدرضا رستمی
12541
450000
1
1400
28
 مطالعه تطبیقی ضمانت اجرای حقوقی و کیفری قانون صدورچک
معصومه انصار
12540
450000
1
1400
29
  سازمان های اداری و محلی و دادرسی اداری در انگلستان
امیر عسگری ده آبادی، دکتر بیژن عباسی
12538
500000
1
1400
30
 قواعد آزادی قراردادی در حقوق امامیه
دکتر حیدر باقری اصل
12536
1100000
1
1400
صفحه اول  1  2  3  4  5  6  7  صفحه آخر  
آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان انقلاب، خیابان وحیدنظری، تقاطع خیابان 12فروردین، پلاک 108
تلفن و دورنگار : 66495034 - 66963386 - 66409422
Site : www.majdlaw.ir
E-Mail : mailmajd@yahoo.com
چاپ کن!