فهرست کتابهای جدید مجد مناسب چاپ
تاریخ : 1401/11/16

صفحه 1 از 19
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
کد مجد
قیمت
نوبت چاپ
سال انتشار
1
 درس هایی از اصول قراردادهای بازرگانی بین المللی «مطالعه تطبیقی با فقه اسلامی و حقوق ایران»
دکتر قادر شنیور
0
1750000
1
0
2
 فقه روشی ؛ نظریه ای در تقریب مذاهب اسلامی با تاکید بر مکتب شناسی و اجتهاد
دکتر ابوالفضل احمدزاده خویی
0
650000
1
0
3
 حقوق محیط زیست
دکتر علی کمالی
0
1400000
1
0
4
 آزمونهای جدید کارشناسی ارشد حقوق بشر
دکترعلی یحیائی
0
1950000
0
0
5
 ادله اثبات دعوی در امور حقوقی و کیفری «مشابهت ها و مفارقت ها »
دکتر علی امیری
0
1300000
1
0
6
 حقوق وقف
دکتر غلامرضا کامیار
0
3850000
1
0
7
 تحلیل اقتصاد رفتاری در حقوق خصوصی رویکردی نوین به حقوق اموال ، قراردادها و مسئولیت مدنی از دیدگاه علم روانشناسی
دکتر فرهاد ایران پور
0
1100000
1
0
8
 سیاست جنایی ایران در قبال بزهکاری اطفال و نوجوانان
نرگس نیری، امین خسرو پور طهرانی
0
1100000
0
0
9
  مسئولیت مدنی روانشناسان و مشاوران ( در پرتو حقوق ایران و فقه )
سعید فریدون پور
0
1400000
1
0
10
 سکوت قانون وجرم انگاری قضایی در فقه وحقوق کیفری ایران وکشورهای اسلامی ( افغانستان ، مصر، لبنان )
دکتر سید نورالدین حیدری منش
0
1400000
1
0
11
  اصول عملی و تعارض ادله استنباط حقوق
دکتر حیدر باقری اصل
0
3050000
1
0
12
 انصاف ورزی در فقه و حقوق
دکتر زینب نفر
0
1050000
0
0
13
 بررسی تطبیقی اصل تغییر ناپذیری دعوای حقوقی در حقوق ایران و آمریکا
دکتر نصیبه محمودی، دکتر صادق عرب زاده
0
1350000
1
0
14
  مجموعه سوالات طبقه بندی شده موضوعی بین الملل خصوصی
هادی بیلدار
0
1500000
0
0
15
 منابع اصول استنباط حقوق
دکتر حیدر باقری اصل
0
3450000
1
0
16
 حقوق کیفری اقتصادی جلد 2 «آیین دادرسی کیفری جرایم اقتصادی »
دکتر بهروز جوانمرد، دکتر علی اصغر شفیعی خورشیدی
0
1100000
1
0
17
  آثار حقوقی خروج ایالات متحده آمریکا از برجام در پرتو الزامات قطعنامه 2231 شورای امنیت
احمد برزوئی
0
900000
1
0
18
  بزه دیده شناسی آبی
دکتر مهدیه وجدانی فخر
0
750000
1
0
19
  قانون مدنی عراق
احمد ربیعی، امین تاتاری
0
1200000
1
0
20
  سیاست جنایی ایران در قلمرو محیط زیست دریایی
دکتر فرشید اکبر زاده
0
1750000
1
0
21
 سازو کارهای حقوقی کاهش ریسک در تجارت بین الملل
دکتر ابراهیم عبدی پور فرد، سعید چاچ
0
2050000
1
0
22
 کیمیای وکالت «گفت و گو با محمد هادی جعفر پور»
شکوفه شکری
13258
850000
1
0
23
 جایگاه افراد دارای معلولیت در جامعه اطلاعاتی
رها طاری
0
600000
1
1401
24
 مطالعه جرم شناختی و ندالیسم سایبری و تروریسم سایبری و راهکارهای پیشگیری از آنها
سمیه قدیم زاده
13255
700000
1
0
25
 درسهایی از حقوق برای دانشجویان مقدمه علم حقوق
دکتر محمد خاکباز
0
1000000
1
0
26
 انسان بزهکار
سزار لومبروزو / دکتر میثم روشنی
0
1350000
1
0
27
 ضمانت اجراهای نقض قرارداد درکنوانسیون های بیع بین المللی کالا و حقوق ایران
دکتر فرشاد فارسانی
13252
1400000
1
0
28
  نقش تحولات پزشکی در عده
محدثه نمار
13251
800000
1
0
29
 داوری های اجباری (قانونی ) مصادیق و قواعد عمومی
دکتر احمد زهره وند، مجتبی زهره وند
13250
600000
1
0
30
 جبران خسارت بی گناهان «تاملی در حقوق ایران، آمریکا و اسناد بین المللی»
احمد رضا کنارکوهی
0
1000000
1
0
صفحه اول  1  2  3  4  5  6  7  صفحه آخر  
آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان انقلاب، خیابان وحیدنظری، تقاطع خیابان 12فروردین، پلاک 108
تلفن و دورنگار : 66495034 - 66963386 - 66409422
Site : www.majdlaw.ir
E-Mail : mailmajd@yahoo.com
چاپ کن!