فهرست کتابهای جدید مجد مناسب چاپ
تاریخ : 1398/03/30

صفحه 1 از 12
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
کد مجد
قیمت
نوبت چاپ
سال انتشار
1
 بزه دیدگی مهاجران
ویلیام اف. مک دونالد / فرهاد شاهیده
11485
190000
1
1398
2
 حق سکوت متهم مطالعه تطبیقی در اسناد بین المللی و حقوق ایران با تاکید بر رویه قضایی
علیرضا قرقانی
11512
380000
1
1398
3
 ماهنامه تخصصی حقوق مجد شماره 14 آذر 1397
هیئت تحریریه
11307
150000
1
1397
4
 ماهنامه تخصصی حقوق مجد شماره 17 اسفند 1397
هیئت تحریریه
11456
150000
1
1398
5
 ماهنامه تخصصی حقوق مجد شماره 16 بهمن 1397
هیئت تحریریه
11455
150000
1
1398
6
 ماهنامه تخصصی حقوق مجد شماره 18 فروردین 1398
هیئت تحریریه
11486
150000
1
1398
7
 ماهنامه تخصصی حقوق مجد شماره 15 دی 1397
هیئت تحریریه
11454
150000
1
1398
8
 آزمون های جدید وکالت با پاسخهای تشریخی و تحلیلی
رضا شکری
11451
310000
1
1398
9
 آزمون های جدید استخدام قضات با پاسخهای تشریخی و تحلیلی
رضا شکری
11452
340000
1
1398
10
 مجموعه قوانین و مقررات مربوط به کاربری اراضی
شقایق اکبری
11138
80000
1
1398
11
 مجموعه قوانین کاربردی حقوق پزشکی، دارویی و بهداشتی
المیرا نقی زاده
11134
220000
1
1398
12
 مجموعه قوانین و مقررات اجرای احکام
عارفه مدنی کرمانی
11135
60000
1
1398
13
 مجموعه قوانین و مقررات ازدواج و طلاق
عارفه مدنی کرمانی
11136
80000
1
1398
14
 جرائم علیه اموال و مالکیت
سعید حسین زاده سورشجانی
11508
320000
1
1398
15
 تعهدات و حقوق صندوق تامین خسارت‌های بدنی در نظام حقوقی ایران
دکتر حمید ابهری/ دکتر محمد قربانی جویباری
11509
290000
1
1398
16
 ساختار مسئولیت مدنی بررسی حقوقی ، تاریخی و فلسفی نظامهای حقوق رومی، کامن لا ، فقه امامیه و ایران
دکتراسماعیل کشاورز
11439
560000
1
1398
17
 شرح کامل قانون مجازات اسلامی در نظام عدالت کیفری ایران جلد سوم: قصاص (جنایات)
دکتر امین گلریز
11440
330000
1
1398
18
 دلیل و آیین اثبات در دادرسی اداری
دکتر آزیتا محسن زاده
11507
310000
1
1398
19
 حکمرانی خوب و مبارزه با مفاسد اقتصادی (بررسی حقوق ضد فساد در نظام حقوقی ملی و بین المللی)
دکتر امیرنظام براتی
11506
380000
1
1398
20
 حقوق کیفری مالیاتی: مجموعه حقوق مالیاتی-2
ایمان رحیمی نیت / ریحانه ملک زاده رودبنه
11395
240000
1
1398
21
 نظریه حکومت و ورود در قلمرو حقوق خصوصی
علی اکبر رنجبران
11375
390000
1
1397
22
 حاصل عمر(جلداول و دوم) (مجموعه مقالات در نکوداشت دکتر ایرج گلدوزیان)
دکتر تهمورث بشیریه
11493
900000
1
1398
23
 قضاوت و میزان آن
سروش ستوده جهرمي
11435
680000
1
1398
24
 جرایم آبی در عرصه سیاست جنایی ایران
دکتر فرزانه مرادی
11437
550000
1
1398
25
 آیین دادرسی کیفری مطابق با آخرین قوانین و مقررات، آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
دکتر سید سجاد کاظمی
11441
700000
1
1398
26
 عناوین الفقه (از اول جهاد تا آخر جعاله)
عبدالله مختاری / علی الواری / مهدی طاهری دلخوش
11398
730000
1
1398
27
 عناوین الفقه (از وصیت تا قصاص)
عبدالله مختاری/ علی الواری/ مهدی طاهری دلخوش
11399
1010000
1
1398
28
 مطالعه تطبیقی خشونت جنسی علیه زنان
سمیه نادری/ سمیرا نادری
11396
260000
1
1398
29
 محشای قانون آیین دادرسی مدنی (منطبق با سرفصل های آموزشی وزارت علوم)
علی نجات پیرمحمدی/ دکتر مهرداد کونانی
11453
480000
1
1398
30
 تحلیل و رویکرد قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در قراردادهای ایران
یاسر منصوری
11438
800000
1
1398
صفحه اول  1  2  3  4  5  6  7  صفحه آخر  
آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان انقلاب، خیابان وحیدنظری، تقاطع خیابان 12فروردین، پلاک 108
تلفن و دورنگار : 66495034 - 66963386 - 66409422
Site : www.majdlaw.ir
E-Mail : mailmajd@yahoo.com
چاپ کن!