فهرست کتابهای جدید مجد مناسب چاپ
تاریخ : 1400/10/28

صفحه 1 از 16
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
کد مجد
قیمت
نوبت چاپ
سال انتشار
1
 اصول حقوقی حاکم بر قرارداد در نظام حقوقی ایران
علیرضا عطایی
0
800000
1
0
2
 تروریسم دولتی در آیینه حقوق بین الملل
نواب محمدی ده چشمه
12901
1400000
1
0
3
 حقوق بین الملل عمومی در فضای سایبر
کریانساک کیتیچایسری / حسین امین الرعایا
12900
1750000
1
0
4
 مصونیت دولت و اجرای آرای داوری ایکسید «چالش ها و راهکارها»
12898
650000
1
1400
5
  کلیات حقوق شهروندی
دکتر اکبر قاسمی پیر بلوطی، میثم جعفری
12897
1250000
1
1400
6
 تحلیل اقتصادی اصول اخلاقی در حقوق قراردادها
دکتر محمود زمانی
0
1050000
1
1400
7
 حقوق عامه در ترازوی دادستانی
دکتر ایرج حسینی صدر آبادی، علی انصاری
12870
400000
1
0
8
  مجموعه قوانین بانکی عراق
12821
450000
1
0
9
 مجموعه قوانین عراق(شرکتها ، سرمایه گذاری، اقامت)
احمد ربیعی
12811
500000
1
0
10
 نقد و بررسی ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری «قانونی سخت در قالبی آهنین»
غلامحسین عبدالهی
0
400000
1
1400
11
  نیستان در ادب و منش استادان
دکتر مهراب داراب پور
12812
1100000
1
0
12
 جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی «حقوق کیفری اختصاصی 2»
دکترمحمدرضاالهی منش، دکتر محسن مرادی اوجقاز
12768
1100000
1
1400
13
 جرایم علیه اموال و مالکیت «حقوق کیفری اختصاصی 1»
دکترمحمدرضاالهی منش، دکتر محسن مرادی اوجقاز
12767
1350000
1
0
14
 حقوق و تکالیف صاحبان مشاغل در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران
منصوره ارجمندی فرد
12810
700000
1
0
15
  نقش دیوان دعاوی ایران - ایلات متحده در توسعه تدریجی حقوق بین الملل
علی قهاری
0
850000
1
1400
16
 حق بر متفاوت بودن «رهیافت های فلسفی ،حقوقی و جرم شناختی»
دکتر جهانبخش هراتی
0
700000
1
0
17
 هزینه دادرسی مدنی در حقوق ایران «مفهوم،مبانی،اصول و معافیت ها»
دکتر حمید ابهری، مجید عارفعلی
12794
550000
1
1400
18
 جستاری در کلیت سیاست جنایی در سرگردانی سیاست جنایی ایران
دکتر سید محمدرضا موسوی فرد، دکتر حیدر لطفی، حسین نوروزیان
0
400000
1
12797
19
 مطالعه تطبیقی حقوق کودک در اسلام و اسناد بین المللی
دکتر سید محمد حسینی، نسیم کثیری
12796
350000
1
1400
20
 نگاهی به نهاد ملی داوری ورزش با مطالعه تطبیقی در نهادهای بین المللی
مجید سعیدی
12773
500000
1
1400
21
 حقوق قراردادها در قرآن
دکتر ابراهیم ناصر شاد باد
12788
1200000
1
1400
22
 جرایم علیه اشخاص «حقوق کیفری اختصاصی 3»
دکترمحمدرضاالهی منش، دکتر محسن مرادی اوجقاز
12769
1550000
1
0
23
 قانون تجارت عراق «مصوب 1984 با اصلاحات و الحاقات بعدی»
احمد ربیعی
0
250000
1
1400
24
  بایسته های پارلمان تک مجلسی و دومجلسی
دکتر حسن گروسی
12758
750000
1
1400
25
  دادگاه های حل مساله و نظام عدالت کیفری
دیوید دمیتو، کیرک هیل برون، آلیس تورنویل، شلبی آرنولد / دکتر عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی، پریزاد کاوسی خسرقی
12751
1150000
1
1400
26
 واکاوی نقش وکیل مدافع در تحقیقات پلیسی «مطالعه تطبیقی»
دکتر رضا شکری، امید امامی
12752
350000
1
1400
27
  مهایات افراز زمانی و مکانی منافع مالی مشاعی
ایرج کارامد
0
300000
1
1400
28
 ضمان قهری در اختلالات همسایگی «مطالعه تطبیقی با حقوق فرانسه»
دکتر الهام صادقی راد
12750
600000
1
1400
29
 مقدمه علم حقوق
دکتر محمد افراس
0
500000
1
1400
30
  واکاوی مبانی مسئولیت کیفری دولت «در پرتو اسناد بین المللی»
دکتر سالار صادقی
0
1350000
1
1400
صفحه اول  1  2  3  4  5  6  7  صفحه آخر  
آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان انقلاب، خیابان وحیدنظری، تقاطع خیابان 12فروردین، پلاک 108
تلفن و دورنگار : 66495034 - 66963386 - 66409422
Site : www.majdlaw.ir
E-Mail : mailmajd@yahoo.com
چاپ کن!