برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 31 تیر 1403
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد
دکتر سمیه رسول پور نالکیاشری
فقه و اصول فقه

سوابق تحصیلی

1- فارغ التحصیل سطح دو حوزه علمیه خواهران رودسر، معدل 17/78 در سال 1398.

2- کارشناسی حقوق، دانشگاه پیام نور رودسر،معدل 16/50در سال 1394.

3- کارشناسی ارشد حقوق بین­الملل، دانشگاه پیام نور تهران جنوب، معدل16/50 در سال 1391.

[عنوان پایان­نامه: تحدید حدود مرزهای دریایی کشورهای همسایه ساحلی؛مقایسه خلیج فارس و دریای مدیترانه. با اخذ نمره 19 دفاع شد]

4- دکتری تخصصی حقوق بین ­الملل،مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور تهران، معدل17/70 در سال 1399.

[عنوان رساله:اصول و قواعد تحدید حدود مناطق دریایی در پرتو عرف، آرای قضایی و داوری. با اخذ نمره 18 دفاع شد]

سوابق شغلی

1- مدرس مدعو دانشگاه­ های پیام ­نور استان گیلان از سال1391 به­صورت تمام وقت.

تدریس تمام واحدهای درسی مقطع کارشناسی[مدنی1 تا8 -آیین دادرسی مدنی1،2،3

– حقوق اساسی1،2،3

– حقوق اداری1،2

– مقدمه علم حقوق، اصول فقه1،2

– حقوق ثبت، حقوق کار، حقوق فضای مجازی،حقوق دریایی،حقوق محیط زیست بین­ الملل، حقوق بین­ الملل عمومی و خصوصی1،2

-حقوق رسانه،جزای اختصاصی1،2،3،4

– حقوق جزای عمومی1،2،3

-متون حقوقی1،2،3،4].

2- وکیل و مشاور حقوقی

3-دارای مجوز داوری

سوابق آموزشی

1- شرکت در کارگاه آموزشی داوری بین­ المللی به مدت 22 ساعت در پژوهشکده حقوقی شهر دانش.

2- شرکت در کارگاه آموزشی بررسی انواع جرایم رایانه­ ای و فضای مجازی و نحوه پیگیری آن­ها در محاکم به مدت 6 ساعت در پژوهشکده حقوقی شهر دانش.

3- شرکت در کارگاه آموزشی مهارت­های تنظیم قرارداد به مدت 16 ساعت در پژوهشکده حقوقی شهر دانش.

4- شرکت در کارگاه آموزشی قراردادهای بین­ المللی اکتشاف نفت و گاز به مدت 16 ساعت در پژوهشکده حقوقی شهر دانش.

5- شرکت در کارگاه آموزشی آشنایی با شیوه تولید و چاپ مقاله­های علمی در مجله آی.اس.آی به مدت 10 ساعت در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک).

6- شرکت در کارگاه آموزشی تفسیر پژوهی قرآن کریم به مدت 40 ساعت در آکادمی بین­ المللی حکمت تحت نظارت دانشگاه تهران.

سوابق پژوهشی

مقالات:

1-حیات و بقای تالاب­ها درپرتو حقوق بین­ الملل

نویسندگان:سمیه رسول­ پور نالکیاشری، علیرضا حجت زاده

فصلنامه مدیریت محیط زیست،سال اول،شماره2،تابستان1394.

2-تحدید حدود مناطق دریایی در پرتو آراء قضایی و داوری؛مطالعه موردی خلیج بنگال

نویسندگان: سمیه رسول­ پور نالکیاشری،افشین جعفری،عبدالکریم شاحیدر

فصلنامه علمی دیدگاه­های حقوق قضایی،دوره25،شماره9،تابستان1399.

3- تحدید حدود مناطق دریایی در پرتو قواعد حقوقی

نویسندگان:سمیه رسول­ پور نالکیاشری،افشین جعفری،عبدالکریم شاحیدر

فصلنامه پژوهش­های حقوقی میان رشته­ای،دوره1،شماره4،زمستان1399.

4- مفهوم­سازی تحدید حدود مناطق دریایی از منظر حقوقی و فنی

نویسندگان:سمیه رسول­ پور نالکیاشری،افشین جعفری

فصلنامه پژوهش­های حقوقی،شماره53،بهار 1402.

5- تبیین مفهوم منطقه خاکستری در تحدید حدود فلات قاره فراتر از 200 مایل دریایی؛مطالعه موردی خلیج بنگال

نویسندگان:افشین جعفری،سمیه رسول­پور نالکیاشری

نشریه علمی-پژوهشی اقیانوس شناسی،دوره 13،شماره49، بهار1401

6-بررسی عملکرد دولت­های مجمع­ الجزایری در ترسیم خطوط مبدأ:تبیین ماده 47 کنوانسیون حقوق دریاها 1982

نویسندگان: سمیه رسول­ پور نالکیاشری،افشین جعفری

نشریه علمی- پژوهشی اقیانوس شناسی،دوره14،شماره52،زمستان 1401

7-امکان سنجی انتقال قدرت در دریای چین جنوبی:خیزش چین در تقابل با هژمونی آمریکا

نویسندگان: سمیه رسول­ پور نالکیاشری،افشین جعفری

نشریه علمی مطالعات راهبردی آمریکا،دوره2،شماره7،پاییز 1401

8-افراطی­گری و تروریسم چالش­ های امنیت جهانی

نویسنده:سمیه رسول­ پور نالکیاشری

اولین کنگره بین­ المللی عدالت،مطالعات حقوقی و قضایی ISC

9- تحدید حدود مرزهای دریایی در دریاهای بسته و نیمه­ بسته

نویسنده: سمیه رسول­ پور نالکیاشری

اولین کنگره بین­ المللی عدالت،مطالعات حقوقی و قضاییISC

10-تحدید حدود منصفانه مرزهای دریایی

نویسنده:سمیه رسول­ پور نالکیاشری

دومین کنگره بین­ المللی عدالت،مطالعات حقوقی و قضاییISC

11-اعلامیه جهانی حقوق بشر و رفع تبعیض(تحلیل ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر)

نویسنده: سمیه رسول­ پور نالکیاشری

دومین کنگره بین­ المللی عدالت،مطالعات حقوقی و قضاییISC

12- بحران سوریه از منظر حقوق بشردوستانه بین­ المللی

نویسنده:سمیه رسول­ پور نالکیاشری

سومین کنگره بین­ المللی عدالت،مطالعات حقوقی و قضاییISC

13-تغییرات آب و هوایی و تاثیر آن بر منابع آب خاورمیانه

نویسنده:سمیه رسول­ پور ناکیاشری

چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیستISC

14-تغییرات آب و هوا و حقوق بشر

نویسنده:سمیه رسول­ پور نالکیاشری

چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیستISC

15-تحدید حدود مناطق دریایی در پرتو آرای داوری(مطالعه موردی دریای چین جنوبی)

نویسنده:سمیه رسول­ پور نالکیاشری

دومین کنفرانس سالانه پژوهش­های حقوقی و قضاییISC

16-تحدید حدود مناطق دریایی در پرتو آراء و رویه­های قضایی بین­المللی

نویسنده:سمیه رسول­ پور نالکیاشری

دومین کنفرانس سالانه پژوهش­های حقوقی و قضاییISC

17-مفهوم شناسی تروریسم مدرن در سایه موج پنجم

نویسنده:سمیه رسول­ پورنالکیاشری

سومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعهISC

18-دفاع مشروع از منظر قانون مجازات اسلامی

نویسنده:سمیه رسول­ پورنالکیاشری

سومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعهISC

19-تعیین نقش توبه در سقوط مجازات از منظر فقه امامیه

نویسنده:سمیه رسول­ پورنالکیاشری

سومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعهISC

20-تحدید حدود مناطق دریایی در دریای نیمه بسته (مطالعه موردی دریای بالتیک)

نویسنده:سمیه رسول­ پورنالکیاشری

سومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعهISC

21- مناقشات دریایی ترکیه ویونان در دریای اژه

نویسنده: سمیه رسول­ پور نالکیاشری

دومین کنفرانس ملی حقوق،فقه و فرهنگISC

22-تحدید حدود مرزهای دریایی؛ کاربرد عملی خطوط مبدأ مجمع­الجزایری

نویسندگان:سمیه رسول­ پور نالکیاشری،افشین جعفری

دومین کنفرانس ملی حقوق،فقه و فرهنگISC

23-واکاوی امکان توسل به زور در تقابل با تروریسم در پرتو دفاع مشروع

نویسنده: سمیه رسول­ پورنالکیاشری

نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی،مدیریت و کارآفرینیISC

24-جایگاه اجتماعی زنان:مطالعه تطبیقی در اندیشه امام خمینی(ره)،کانت و شوپنهاور

نویسنده: سمیه رسول­ پورنالکیاشری

نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی،مدیریت و کارآفرینیISC

 

آثار حقوقی پدیدآورنده که در مجمع علمی فرهنگی مجد منتشر شده است :