برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 31 اردیبهشت 1403
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد
مرضیه محمودی
علوم جنایی

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی از موسسه الکترونیکی غیر انتفاعی نور طوبی
کارشناسی حقوق، دانشگاه پیام نور ورامین

مقاله های منتشر شده از  این قلم:

  1. عللِ موثر بر وقوع بزه دیدگی کلاهبرداری رایانه ای ( با مطالعه میدانی پرونده های سوء استفاده از ای تی ام تهران  1397-1395)، چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی، فقه،  حقوق و روانشناسی، 1400
  2. رابطه ی ارتقاء سطح آگاهـیعمومی با پیش گیری از کلاهبرداری رایانه ای ( با مطالعه  میدانی پرونده های سوء استفاده از ای تی ام تهران  1397-1395)، چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی، فقه،  حقوق و روانشناسی، 1400
  3. اکراه منتهی به جنایت بر مکرَه، همایش بین المللی حقوق و فقه اسلامی، 1396
  4. چالش های وارد بر کارآمدی ضمانت اجرای کیفری مالکیت معنوی در فضای سایبر،همایش بین المللی حقوق و فقه اسلامی،  1396
  5. رویکردی بر جرمِ پولشویی از منظرِ اسناد بین المللی و حقوق ایران، دومین همایش بین المللی حقوق علوم سیاسی و معارف اسلامی، 1397
  6. چالش های وارد بر کشف و تعقیب جرایم سایبری از منظرِ حقوق شهروندی، دومین همایش بین المللی حقوق علوم سیاسی و معارف اسلامی، 1397
  7. نگاهی بر مکتبِ واکنش اجتماعی( برچسب زنی) از منظرِ لمرت و هاوارد بکر، دومین همایش بین المللی حقوق علوم سیاسی و معارف اسلامی، 1397

 

آثار حقوقی پدیدآورنده که در مجمع علمی فرهنگی مجد منتشر شده است :