برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 2 مهر 1402
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد

احاله در امور کیفری چیست؟

24 تیر 1402

احاله به این معنی است که پرونده از دادگاهی که صلاحیت محلی رسیدگی به پرونده را دارد گرفته شده و به دادگاهی که صلاحیت محلی رسیدگی به پرونده را ندارد واگذار شود.

خبرگزاری میزان- احاله به این معنی است که پرونده از دادگاهی که صلاحیت محلی رسیدگی به پرونده را دارد گرفته شده و به دادگاهی که صلاحیت محلی رسیدگی به پرونده را ندارد واگذار شود.
احاله فقط استثنایی بر صلاحیت محلی است (نه صلاحیت ذاتی) بنابراین تحت هیچ شرایطی نمی‌توان پرونده را به دادگاهی که صلاحیت ذاتی ندارد واگذار کرد.

مطابق ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری، در هر مرحله از رسیدگی کیفری، احاله پرونده از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر یک استان، حسب مورد، به درخواست دادستان یا رییس حوزه قضایی مبدأ و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان و از حوزه قضایی یک استان به استان دیگر به تقاضای همان اشخاص و موافقت دیوان‌عالی کشور صورت می‌گیرد.

احاله در چه مواردی صورت می گیرد؟

مطابق ماده ۴۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری، احاله در موارد زیر صورت می ‏گیرد:
الف- متهم یا بیشتر متهمان در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.
ب- محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد، به‌نحوی که دادگاه دیگر به‌علت نزدیک بودن به محل وقوع آن، آسان‌تر بتواند به‌موضوع رسیدگی کند.
همچنین مطابق ماده ۴۲۰ قانون مذکور، علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل، به‌منظور حفظ نظم و امنیت عمومی، بنا به پیشنهاد رییس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور و تجویز دیوان‌عالی کشور، رسیدگی به حوزه قضایی دیگر احاله می‌شود.

اطلاعیه های مجد

امکان انتشار ترجمه کتاب های خارجی

علم حقوق نیز مانند سایر علوم دارای جنبه جهان شمولی است و هیچ جامعه ای بی نیاز از...اخبار حقوقی

دیوان عالی کشور: شهادت کذب در دادسرا جرم است

طبق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد دادسرا منطبق...