برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 27 خرداد 1403
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد

اموالی که زنان از همسر خود را ارث می‌برند

10 اردیبهشت 1402

ارث یکی از پر چالش‌ترین موضوعات بین افراد خانواده است. یکی از افرادی که از متوف ارث می‌برد، همسر متوفی است. میزان سهم‌الارث وی در قانون بیان شده است.

اموالی که زن به ارث می برد در قانون بیان شده است. طبق قانون مدنی ایران زنان از اموال منقول و غیرمنقول متوفی ارث می‌برند. میزان سهم‌الارث زن به طور کاملاً دقیق در قانون ذکر شده است.

زن به‌عنوان همسر متوفی اگر در عقد دائم مرد باشد مستحق یک‌چهارم اموال (البته درصورتی‌که فرزند نداشته باشد) و یک‌هشتم از اموال (درصورتی‌که فرزند داشته باشد) است؛ اما یکی از مهم‌ترین موضوعات پیرامون ارث زن آن است که وی چه اموالی از همسر خود را به ارث می‌برد.

مطابق با قانون ارث، زن اموال مختلفی را می‌تواند به ارث ببرد، البته این موضوع بسیار مهم است، چراکه در مقدار سهم زن تأثیر دارد.

زن در صورت داشتن فرزند یک‌هشتم از عین اموال منقول مانند خودرو، موتور و غیره را به ارث خواهد برد. او یک‌هشتم از قیمت اموال غیرمنقول مانند خانه، باغ، مغازه و غیره اعم از عرصه یا تمام زمین و اعیان یا ساختمان را ارث می‌برد، البته درصورتی‌که مرد هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زن یک‌چهارم از تمامی اموال خواهد بود.

ارث زن

بر همین اساس لازم است پس از مرگ شوهر، علاوه بر اموال منقولی که تقسیم می‌شود، اموال غیرمنقول قیمت‌گذاری شوند. در نهایت یک‌چهارم یا یک هشتم از این قیمت به زن داده شود.

طبق ماده ۹۴۸ قانون مدنی این امکان به زن داده شده است که حق خود را از عین اموال باقی‌مانده از متوفی درخواست کند؛ بنابراین زن می‌تواند در مرحله اول وراث متوفی را از طریق دادگاه مجبور به قیمت‌گذاری اموال و دریافت سهم خودش کند. اگر ورثه امتناع کنند، بر اساس رویه قضایی موجود زن می‌تواند سهم مشاع خود را از عین یعنی خود زمین و خانه تملک کند.

اطلاعیه های مجد

قابل توجه متقاضیان اخذ نمایندگی مجد

شرایط اعطای نمایندگی شرایط پخش کتاب شرایط اعطای نمایندگی مهمترین شرط موفقیت در فعالیت اقتصادی، توسعه سطح تماس...اخبار حقوقی

هزینه های دادرسی و تعرفه خدمات قضایی

بر اساس جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در امور حقوقی عنوان تعرفه سال ۱۴۰۳...